Noverdy Putra

Penganut paham baperians yang kebanyakan mikir.