Alfian Putra Abdi

Pengemban jargon #hidupadalahnongkrong yang senang membariskan kata. Bercita-cita hidup tanpa utang bank.